PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA, VRAČILO BLAGA

Potrošnik ima 14 dni časa, da obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navajati razloga za svojo odločitev.

POTROŠNIK mora vrniti prejeto blago najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Blago lahko vrne po pošti ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. V zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga ali digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje potrošnika predhodno ne seznani, da ga bremeni strošek.

PODJETJE mora najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu vrniti vsa prejeta plačila skupaj s poštnino (ne tudi plačila, ki jih je potrošnik npr. plačal banki zaradi nakazila). Podjetje lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj (razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago). Potrošniku vračilo opravi z enamik plačilnim sredstvom kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva (npr. strinjal se je s prejetim predlogom podjetja) in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

KAKŠEN JE STROŠEK VRAČILA?

Strošek vračila je fiksen in ne odvisen od zneska naročila in izdelka:

 • Če ste imeli osebni prevzem in osebno vračate izdelek, potem je strošek vračila 0 €.
 • Vračilo z našo dostavo je strošek 30 eur.

O nameravanem vračilu nas lahko pisno obvestite in sicer na kontaktni e-mail info@dom365.si. 

Obrazec za vračilo blaga ali odstop od pogodbe

Obvestilo o odstopu lahko predložite z obrazcem za vračilo ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe (https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO7054). Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa nosi potrošnik.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

 
 

Izvajanje pravice do odstopa je izključeno za naslednje pogodbe:

 • o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni; (na primer: provizija za plačilo po povzetju, hitra dostava, zavarovanje pošiljke)
 • o dobavi zapečatenih avdio- ali video posnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat; (na primer: kozmetika, čistila, polirne paste in kopalke, spodnje perilo, nogavice)
 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti; (na primer: set/komplet, vsi izdelki iz skrivnostne škatle, oba izdelka iz ponudbe 1+1 brezplačno, kar stranka prejme kot darilo)
 • o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 • sklenjenih na javnih dražbah;
 • pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 • o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 • o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. (na primer: prenesene digitalne vsebine, e-knjiga)
 

 

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok teči ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom. V primeru da je predmet pogodbe več kosov blaga, rok začne teči, ko potrošnik prejme zadnji kos blaga. Enako velja v primeru ko je glede na pogodbo predvidenih več pošiljk blaga.